โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก รองชนะเลิศอันดับ 1 อ่านต่อ...

                                                     

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ปี 2557

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่โรงเรียน วิจิตราวิทยา ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

                           

 

1234........